АКЦИОНИ ПРОГРАМ

АКЦИОНИ ПРОГРАМ

АКЦИОНИ ПРОГРАМ ПОКРЕТА ЗА СРБИЈУ

 

Промене у политичком систему

 • Увођење председничког система
 • Увођење дводомног парламента
 • Већински систем на парламентарним изборима и директан избор председника општина
 • Ограничавање средстава и висине донација политичким странкама
 • Онемогућавање финансирања медија и друштвених организација из иностранства

 

Промене у економском и финансијском систему

 • Повратак кредитне функције држави, односно Парламенту
 • Укидање монетаристичког система и независности централне банке
 • Јачање јавног сектора у привреди и банкарству до нивоа 50% друштвеног производа


Промене у области спољне политике и безбедности

 •  Суспендовање свих односа са НАТО
 • Суспендовање војне и безбедносне сарадње са државама и организацијама које подржавају сецесију Косова и Метохије
 • Одрицање легалности Хашког трибунала и прекид сарадње са њим
 • Успостављање стратешког савезништва са Руском Федерацијом и НР Кином
 • Пуноправно чланство у Покрету несврстаних
 • Прокламовање права на уједињење свих државотворних делова српског народа са Србијом, као трајног приоритета Србије
 • Јачање интеграционих процеса са православним словенским земљама и земљама региона
 • Јачање војске до нивоа неопходног за одбрану, ефикасно одвраћање и заштиту регионалних интереса Србије
 • Професионална и патриотска реформа и јачање и диверсификација безбедносних структура до нивоа неопходног за заштиту суверенитета и остваривање стратешких интереса земље

 

Промене у економској, социјалној и културној политици

 

 • Покретање великих енергетских и инфраструктурних пројеката, изградња хидоенергетског и водопривредног система „Дунав-Морава-Вардар-Егејско море“
 • Оријентација на развој пољопривреде, производних капацитета и нових технологија
 • Регулисање положаја ветерана, инвалида и жртава рата
 • Бесплатно образовање и здравство
 • Укидање „болоњских реформи“ образовања
 • Старосне пензије и пензије пољопривредника морају обезбедити пристојан живот
 • Подстицање патриотских омладинских друштвених организација
 • Материјално и јавно унапређење стваралаштва у области науке, културе и уметности
 • Успостављање професионалних и патриотских стандарда у сфери јавног информисања