ПРВИ КОРАЦИ СЛОБОДНЕ СРБИЈЕ

ПРВИ КОРАЦИ СЛОБОДНЕ СРБИЈЕ

PODELI

.

Oдлуке које ће спровести нова власт одмах по ослобођењу отаџбине:

 1. Суспендовање свих односа са НАТО и склапање споразума о савезништву са Русијом.
 2. Прокламовање као државних приоритета Србије: права на ослобођење Косова и Метохије од окупације и права на заштиту уставних и историјских права свих државотворних делова српског народа, права избеглица и расељених на брз и сигуран повратак и повраћај имовине, заустављање тзв. регионализације и свих процеса који воде даљем распарчавању територије Србије.
 3. Суспендовање војне и безбедносне сарадње са земљама које подржавају отцепљење Косова и Метохије и успостављање пуног реципроцитета у свим другим односима са овим земљама, као и са свим чланицама ЕУ и НАТО; започињање преговора о придруживању Евроазијској економској заједници, Организацији уговора о колективној безбедности и Шангајској организацији за сарадњу.
 4. Строго ограничавање буџета политичких странака и забрана финансирања удружења и медија од стране субјеката повезаних са иностраним владама; преиспитивање досадашњег финансирања невладиног сектора и успостављање нових критеријума подршке удружењима у складу са стварним друштвеним потребама.
 5. Омогућавање свим нашима у дијаспори и региону да држављанство Србије стекну по олакшаном поступку, гарантовање њиховог остваривања активног и пасивног бирачког права, реалне подстицајне мере за њихова улагања у Србију.
 6. Оснивање Развојне банке Србије; обнова домаћег банкарства и повратак кредитне функције држави; ревизија поступка и одговорност за укидање четири највеће домеће банке; усклађивање фискалне, развојне и социјалне политике; формирање Државног савета за развој; започињање јавних радова на великим инфраструктурним и енергетским пројектима; оживљавање прерађивачке индустрије.
 7. Хитне мере за јачање Војске и безбедносних структура, доношење нове одбрамбене доктрине, оживљавање и обнова војноиндустријског комплекса.
 8. Кредитирање производног циклуса и гарантовани откуп производа у пољопривреди, уз субвенције довољне за њен развој, забрана употребе ГМО.
 9. Бесплатно образовање и здравство, одустајање од болоњских реформи.
 10. Гарантована социјална помоћ свима којима је неопходна, на нивоу животног минимума.
 11. Признавање двоструког стажа свим ратним ветеранима, обезбеђење пензија свим ратним инвалидима и материјалног обезбеђења породицама палих бораца и жртава рата.
 12. Прогресивни материјални подстицај за рођење првог, другог и трећег детета, адекватно материјално, здравствено и радноправно обезбеђење трудница, обезбеђење стана за породице са троје и више деце.
 13. Успостављање стварне независности судства уз преиспитивање досадашњих одлука о кадровским решењима и реорганизацији правосуђа.
 14. Пуна професионализација државне управе и стручног дела локалне самоуправе, уз побољшање материјалног положаја и укидање, односно укидање буџетског финансирања агенција и других парадржавних институција.
 15. Преиспитивање свих приватизација, санкције и ревизија у корист радничког акционарства у свим случајевима злоупотреба.
 16. Стриктна примена закона и одговорност свих носилаца власти за учешће у коруптивним механизмима за прибављање материјалне користи иностраним и домаћим субјектима.
 17. Покретање иницијатива за темељне реформе политичког, економског и одбрамбеног система, као и вредносног система у друштву, усмерене на јачање државе, демократије и локалне самоуправе, што доследнију примену начела поделе власти, спречавање утицаја капитала на политику и државну управу, убрзани развој у условима највишег степена друштвене солидарности, афирмацију породице, духовности и културе.