АКЦИОНИ ПРОГРАМ

АКЦИОНИ ПРОГРАМ

PODELI

АКЦИОНИ ПРОГРАМ ПОКРЕТА ЗА СРБИЈУ

 

  • Промене у политичком систему

–          Увођење председничког система

–          Увођење дводомног парламента

–          Већински систем на парламентарним изборима и директан избор председника општина

–          Ограничавање средстава и висине донација политичким странкама

–          Онемогућавање финансирања медија и друштвених организација из иностранства

  • Промене у економском и финансијском систему

–          Повратак кредитне функције држави, односно Парламенту

–          Укидање монетаристичког система и независности централне банке

–          Јачање јавног сектора у привреди и банкарству до нивоа 50% друштвеног производа

 

  • Промене у области спољне политике и безбедности

–          Суспендовање свих односа са НАТО

–          Суспендовање војне и безбедносне сарадње са државама и организацијама које подржавају сецесију Косова и Метохије

–          Одрицање легалности Хашког трибунала и прекид сарадње са њим

–          Успостављање стратешког савезништва са Руском Федерацијом и НР Кином

–          Пуноправно чланство у Покрету несврстаних

–          Прокламовање права на уједињење свих државотворних делова српског народа са Србијом, као трајног приоритета Србије

–          Јачање интеграционих процеса са православним словенским земљама и земљама региона

–          Јачање војске до нивоа неопходног за одбрану, ефикасно одвраћање и заштиту регионалних интереса Србије

–          Професионална и патриотска реформа и јачање и диверсификација безбедносних структура до нивоа неопходног за заштиту суверенитета и остваривање стратешких интереса земље

 

  • Промене у економској, социјалној и културној политици

–          Покретање великих енергетских и инфраструктурних пројеката, изградња хидоенергетског и водопривредног система „Дунав-Морава-Вардар-Егејско море“

–          Оријентација на развој пољопривреде, производних капацитета и нових технологија

–          Регулисање положаја ветерана, инвалида и жртава рата

–          Бесплатно образовање и здравство

–          Укидање „болоњских реформи“ образовања

–          Старосне пензије и пензије пољопривредника морају обезбедити пристојан живот

–          Подстицање патриотских омладинских друштвених организација

–          Материјално и јавно унапређење стваралаштва у области науке, културе и уметности

–          Успостављање професионалних и патриотских стандарда у сфери јавног информисања