ДЕКЛАРАЦИЈА И РЕЗОЛУЦИЈА ВЕТЕРАНА СРБИЈЕ

ДЕКЛАРАЦИЈА И РЕЗОЛУЦИЈА ВЕТЕРАНА СРБИЈЕ

PODELI

БОРБА ЈЕ СУДБИНА БОРАЦА

Почетком 2010. године, суочене са понижавајућим друштвеним положајем ветерана и њихових породица, више десетина удружења и борачких организација је усвојило „Декларацију о побољшању друштвеног положаја ветерана у Републици Србији“ и предлог „Резолуције о карактеру учешћа ветерана који живе на територији Републике Србије у ратовима на територији бивше Југославије од 1990. до 1999. године.“

Актуелна власт је одбила да предузме било шта у вези са поменутим документима, а посебним мерама, ангажујући медије, лажне ветеране и пропагандне тимове, разбила је јединство ветеранских удружења и организација и на тај начин онемогућила борбу за достојан живот људи који су се жртвовали за част и достојанство отаџбине и рода.

Покрет за Србију подржава све ставове у поменутим документима и изражава спремност да се бори за њихово остваривање.

ДЕКЛАРАЦИЈА
„Полазећи од чињенице да је преко 500.000 ветерана учествовало у одбрани територијалног интегритета државе, части и достојанства народа, слобода и права грађана у оружаној борби против сепаратистичких и терористичких формација и оружаних снага Североатланске алијансе у периоду од 17.08.1990. до 10.06.1999. године;
Поносни због спремности ветерана да жртвују и живот за слободу, част и достојанство народа и отаџбине, настављајући тако вековне слободарске и борбене традиције својих предака;
Истичући да су као професионални припадници Југословенске народне армије, Војске Југославије, Војске Републике Српске, Војске Републке Српске Крајине, полицијских органа и јединица, војници на редовном одслужењу војног рока, војници и старешине из резервног састава и добровољци, одговорно извршавали све задатке у складу са уставним и законским овлашћењима и међународним правилима ратовања, истовремено осуђујући појединачне примере недостојног понашања и поступака;
Изражавајући дужно поштовање према породицама погинулих бораца и ратним војним инвалидима;
Посебно забринути због понижавајућег положаја ветерана и њихових породица, који се нарочито манифестује у покушајима оспоравања циљева оружане борбе и улоге ветерана у њој, омаловажавању жртвовања и конкретних жртава, кривотворењу чињеница о борцима и њиховом учешћу у борби, небризи за здравље ветерана које је све горе због учешћа у оружаној борби против непријатеља који је користио многа забрањена средства и поступке, социјалном стању које доводи у питање елементарну егзистенцију, нормативно неуређеном статусу, оспоравању права ветеранима и њиховим организацијама да се боре за побољшање друштвеног положаја, употреби насиља и силе против ветерана, бирократском односу власти према конкретним захтевима и молбама и другим појавама;
Ослањајући се на искуства у решавању друштвеног положаја ветерана и њихових породица у Србији у предходном периоду, праксу у демократским државама и поступке посебног уважавања ветерана од стране највиших државних руководилаца у поменутим државама;
Уважавајући све тешкоће у којима се налази Србија, а посебно у областима дипломатске и правне борбе за очување територијалног интегритета земље, превазилажења проблема у економији, друштвеним реформама и развоју и јачању и учвршћивању демократије;
Одлучни да се изборимо за промену друштвеног положаја и статуса ветерана и њихових породица, користећи све институционалне и ванинституционалне начине борбе, ангажујући целокупну ветеранску популацију и позивајући остале друштвене групе, медије и грађане Србије, да пруже подршку;
Подсећајући да су ветерани учествовали у оружаној борби на позив државе и да због тога надлежни државни органи имају обавезу у решавању њиховог друштвеног положаја и статуса;
Легитмни представници организација и других субјеката који окупљају ветеране и њихове породице су на скупу одржаном 13.02.2010. године усвојили:

 

ДЕКЛАРАЦИЈУ
о побољшању друштвеног положаја ветерана у Републици Србији.

1. Имајући у виду да је важећи Закон о борачко-инвалидској заштити донет 1998. године и да се у њему користе називи за државу која више не постоји, те да се права ветерана не третирају у складу са савременим законским решењима и праксом у демократским државама, захтевамо усвајање Закона чији ће се предлог израдити у сарадњу са представницима ветерана.
2. Све већем броју ветерана је озбиљно угрожено здравље као последица учешћа у рату а трошкови лечења превазилазе њихове материјалне могућности, због чега захтевамо хитно усвајање нових нормативних аката у којима ће ова област бити уређена у складу са основним људским правима, искуствима других држава и обавезом државе према браниоцима које је послала у оружану борбу.
3. Због учешћа у оружаној борби у коју их је упутила држава, неправедне приватизације, дуготрајног лечења од последица учешћа у рату и других узрока, многи ветерани су остали без посла и могућности обезбеђивања егзистенције за своје породице, због чега захтевамо формирање Фонда из кога ће се стимулисати запошљавање ветерана или отварање малих и средњих предузећа у којима би се они запошљавали.
4. Сматрамо неприхватљивим сваку одлуку државе која изазива дискриминацију међу ветеранима и инсистирамо на једнаким правима за све учеснике у оружаној борби. Захтевамо да се у кратком временском периоду донесу нормативна акта којима би се, у ограниченом року, регулисала новчана обавеза према ветеранима.У последњем десетогодишњем периоду исплата новчаних средстава једном броју ветерана Република Србија је успоставила недопустиво дискриминишући однос унутар учесника оружане борбе а негативне последице овакве политике одражавају се на целокупно друштво.
5. Свесни чињенице да се часни ветерански статус злоупотребљава од стране појединаца и група, а имајући у виду решења у демократским земљама, захтевамо израду и поделу званичних државних легитимација свим ветеранима, како би се ове злоупотребе спречиле а правим ветеранима омогућила идентификација у друштву.
6. Значајан број ветерана нема решено стамбено питање што њихов материјални и социјални положај чини недостојним људи који су се борили за опстанак државе а међу њима је нарочито тежак положај војних бескућника који су поштујући одлуке државе изгубили сву имовину, те захтевамо да се почне решавање овог проблема кроз сарадњу државе и локалне самоуправе и реализацију већ постојећих пројеката као подстицаја развоја економије.
7. Садашња законска решења у области пензионог осигурања војних осигураника су пензионисане припаднике војске довела у понижавајући положај а нарочито пензионисане подофицире, па захтевамо да се новим законским решењима пензије усклађују са примањима активних војних лица у складу са праксом у највећем броју демократских држава.
8. Оцењујући да је садашње законско решење којим је неговање слободарских и борбених традиција српског народа поверено Министарству за рад и социјалну политику, узроковало озбиљне пропусте у заштити споменика и обележавању значајних историјских датума, захтевамо другачије законско решење, значајније учешће ветеранских организација у неговању традиција и посебну афирмацију вредности антифашистичке борбе српског народа и улоге садашње ветеранске популације у одбрани земље.
Овом Декларацијом утврђени су циљеви борбе за побољшање друштвеног положаја ветерана у Републици Србији и захтеви према државним органима и институцијама.
Сви потписани представници ветеранских удружења и организација прихватају ову Декларацију и спремни су да се одлучно боре за њену реализацију.
Са Декларацијом упознати државне органе и институције, политичке субјекте и јавност Србије.“

РЕЗОЛУЦИЈА
„Полазећи од чињенице да су Савезна Република Југославија и Државна заједница Србија и Црна Гора биле правни наследници Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и да је Република Србија правни наследник Савезне Републике Југославије и Државне заједнице Србија и Црна Гора;
Имајући у виду да преко 500.000 ветерана, учесника у оружаној борби на територији бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије у периоду од 1990. до 1999. године, данас са породицама живи у Републици Србији;
Подсећајући да је Југословенска народна армија била легитимна оружана сила међунардно признате државе Социјалистичке Федеративне Републке Југославије и да је у складу са уставним и законским овлашћењима учествовала у одбрани њеног суверенитета, територијалног интегиритета и уставног поретка;
Позивајући се на закључке, одлуке и наредбе Председнштва СФРЈ, Савезног извршног већа СФРЈ, Савезног већа Скупштине СФРЈ, Штаба Врховне команде ОС СФРЈ и других надлежних органа и институција СФРЈ о сепаратистичком и терористичком карактеру паравојних оружаних формација и осуђујући злочине сепаратистичких и терористичких оружаних формација против припадника ЈНА и цивилног становништва у Републици Словенији, Републици Хрватској и Босни и Херцеговини;
Позивајући се на одлуку Скупштине српског народа о проглашењу Републике Српске Крајине, закон кога је усвојила Скупштна СФРЈ о важењу правног система СФРЈ на делу територије СФРЈ која је под посебном заштитом Уједињених нација, Планове мировних операција УН за Југославију, Резолуције Савета безбедности УН и друга акта, и подсећајући да је Република Српска Крајина била посебан ентитет у оквиру СФРЈ и међународни правни субјект и да је имала право да организује одбрану становништва на својој територији од злочина и геноцидних намера и поступака хрватских сепаратистичких и терористичкх фомрација и оружаних снага Републике Хрватске;
Позивајући се на закључке, одлуке и наредбе Председништва СФРЈ, Савезног извршног већа СФРЈ, Савезног већа Скупштине СФРЈ, Штаба Врховне команде ОС СФРЈ, других надлежних органа и институција СФРЈ, Одлуку Скупштине Српског народа у Босни и Херцеговини о проглашењу Републике Српске, закон кога је усвојила Скупштина СФРЈ о важењу правног система СФРЈ на делу територије СФРЈ која је под посебном заштитом Уједињених нација, Мировне планове УН и других међународних субјеката за Босну и Херцеговину, Резолуције Савета безбедности УН, правна акта надлежних институција Републике Српске и друга акта, и подсећајући да је Република Српска била посебан ентитет у Босни и Херцеговини и међународни правни субјект и да је имала право да организује снаге, укључујући и Војску Републике Српске, ради одбране становништва на својој територији од злочина и геноцидних намера и поступака муџахединских терористичких оружаних формација, оружаних формација ентитета босанскохерцеговачких Муслимана и Хрвата, оружаних снага Републике Хрватске и оружаних снага Северноатланске алијансе;
Позивајући се на повељу Уједињених Нација, нормативна документа КЕБС-а, нормативна документа Северноатланске алијансе и уставе и законе њених чланица, Устав и законе Савезне Републике Југославије, Резолуције Савета безбедности УН и друга акта, и подсећајући да је Савезна Република Југославија имала право да брани свој суверенитет, територијални интегритет и уставни поредак свим снагама и средствима, укључјујући и ангажовање Војске Југославије и других безбедоносних снага од штиптарских терористичких формација на Косову и Метохији, и оружане агресије Северноатланске алијансе и суседних земаља;
Одајући још једном признање грађанима Србије и свим припадницима безбедносних снага што су пружили херојски отпор снагама агресора и што су, и поред неповољног односа снага и употребе забрањених поступака и средстава од стране агресора, одбранили суверенитет, територијални интегритет и уставни поредак државе;
Одајући пошту свим убијеним цивилима, припадницима Југословенске народне армије, Војске Републике Српске Крајине, Војске Републике Српске и Воске Југославије, и захтевајући да се против налогодаваца и извршилаца злочина покрену поступци за утврђивање одговорности;
Одбацујући све тврдње појединаца, политичких субјектата, појединих међународних организација и институција и неких држава да је Република Србија у било ком облику учестовала у агресији на бивше републике СФРЈ или на новостворене државе;
Осуђујући све покушаје кривотворења чињеница о ратовима на територији бивше Југославије и пребацивање кривице на српски народ;
Скупштна Републике Србије, на основу члана 99. тачка 7. Устава Републике Србије и Пословника о раду Народне скупштине Републике Србије, доноси

Р Е З О Л У Ц И Ј У
о карактеру учешћа ветерана који живе на територији Републике Србије у ратовнима на територији бивше Југославије од 1990. до 1999. године

1. Припадници Оружаних снага Социјалистичке Федеративне Републике Југославије – војници на одслужењу војног рока, војници из резервног састава, добровољци, цивилна лица на служби у ЈНА, подофицири и официри из резервног састава, подофицири и официри у активној служби, генерали и адмирали и сва друга лица која су била ангажована у саставима оружаних снага, деловали су у оружаним сукобима на тлу бивше Југославије у складу са уставним и законским овлашћењима међународно признате државе СФРЈ и међународним правилима ратовања, због чега им као ветеранима припадају сва права која имају ветерани у другим демократским државама.
2. Припадници Војске Републике Српске Крајине, као легитимна сила Српског ентитета у саставу СФРЈ и међународног правног субјекта чија је територија под заштитом Уједињених нација, у оружаном сукобу са сепаратистичким и тероростичким хрватским оружаним формацијама и оружаним снагама Републике Хрватске, деловали су у складу са уставним и законским овлашћењима СФРЈ, овлашћењима из нормативних аката Републике Српске Крајине, међународним правилима ратовања, универзалним принципима обавезе заштите елементарних људских права, посебно права на живот и самозаштиту, због чега им као ветеранима припадају сва права која имају ветерани у другим демократским државама.
3. Припадници Војске Републике Српске, као легитимна сила Српског ентитета у Босни и Херцеговини и међународног правног субјекта чија је територија под контролом и заштитом Уједињених нација, у оружаном сукобу са оружаним снагама Северноатланске алијансе, оружаним снагама Републике Хрватске, оружаним снагама муслиманског ентитета у Босни и Херцеговини, оружаним снагама хрватског ентитета у Босни и Херцеговани и муџахединским терористичким формацијама, деловали су у складу са уставним и законским овлашћењима СФРЈ, нормативним актима Републике Српске, међународним правилима ратовања и универзалним принципима обавезе заштите елементарних људских права, посебно права на живот и самозаштиту, због чега им као ветеранима припадају сва права која имају ветерани у другим демократским државама.
4. Припадници Војске Југославије и других безбедносних снага Савезне Републике Југославије, у противтерористичкој борби на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија и оружаној борби против оружаних снага Северноатланске алијансе које су извршиле агресију на Савезну Републику Југославију, деловали су у складу са уставним и законским овлашћењима Савезне Републике Југославије, одлукама и наредбама надлежних државних институција и органа Савезне Републике Југославије, и међународним правилима ратовања, због чега им као ветеранима припадају сва права која имају ветерани у другим демократским државама.
5. Обевезује се Влада Републике Србије и представници свих других институција Републике Србије да пред међународним организацијама и институцијама и светском јавношћу све догађаје из периода од 1990. до 1999. године тумаче у складу са овом Резолуцијом.
6. Обавезује се Влада Републике Србије да Народној скупштини Републике Србије у најкраћем року предложи на разматрање и усвајање нормативна акта у којима се свеобухватно одређују права ветерана и њихових породица који живе на територији Републике Србије“.